Đóng

Bảng Giá Thực Đơn

Bảng giá tham khảo

DN01
16.000 VND
  • 1 món mặn 
  • 1 món xào hoặc luộc.
  • Cơm, canh đầy đủ.
  • Định lượng chín trung bình 25-30 Gram
DN02
18.000 VND
  • 2 món mặn (1 chính, 1 phụ).
  • 1 món xào hoặc luộc.
  • Cơm, canh đầy đủ.
  • Định lượng chín trung bình 25-30 Gram
DN03
19.000 VND
  • 2 món mặn (1 chính, 1 phụ).
  • 1 món xào hoặc luộc.
  • Cơm, canh đầy đủ.
  • Định lượng chín trung bình 28-35 Gram
DN04
20.000 VND
  • 2 món mặn (1 chính, 1 phụ).
  • 1 món xào hoặc luộc.
  • Cơm, canh đầy đủ.
  • Định lượng chín trung bình 35-40 Gram
DN05
22.000 VND
  • 2 món mặn (1 chính, 1 phụ).
  • 1 món xào hoặc luộc.
  • Cơm, canh đầy đủ.
  • Định lượng chín trung bình 45-50 Gram
DN06
25.000 VND
  • 2 món mặn (1 chính, 1 phụ).
  • 1 món xào hoặc luộc.
  • Cơm, canh đầy đủ.
  • Định lượng chín trung bình 50-55 Gram
Chat Facebook
 • Chào bạn!

 • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

 • Chat ngay