Đóng

Bảng Giá Thực Đơn

Bảng giá tham khảo

DN01
16.000 VND
  • 1 món mặn 
  • 1 món xào hoặc luộc.
  • Cơm, canh đầy đủ.
  • Định lượng chín trung bình 25-30 Gram
DN02
18.000 VND
  • 2 món mặn (1 chính, 1 phụ).
  • 1 món xào hoặc luộc.
  • Cơm, canh đầy đủ.
  • Định lượng chín trung bình 25-30 Gram
DN03
19.000 VND
  • 2 món mặn (1 chính, 1 phụ).
  • 1 món xào hoặc luộc.
  • Cơm, canh đầy đủ.
  • Định lượng chín trung bình 28-35 Gram
DN04
20.000 VND
  • 2 món mặn (1 chính, 1 phụ).
  • 1 món xào hoặc luộc.
  • Cơm, canh đầy đủ.
  • Định lượng chín trung bình 35-40 Gram
DN05
22.000 VND
  • 2 món mặn (1 chính, 1 phụ).
  • 1 món xào hoặc luộc.
  • Cơm, canh đầy đủ.
  • Định lượng chín trung bình 45-50 Gram
DN06
25.000 VND
  • 2 món mặn (1 chính, 1 phụ).
  • 1 món xào hoặc luộc.
  • Cơm, canh đầy đủ.
  • Định lượng chín trung bình 50-55 Gram
Quy trình vệ sinh bếp ăn tại An Thái

Quy trình vệ sinh bếp ăn

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ An Thái làm việc với phương châm đặt sức khỏe của khách hàng và chất lượng…

27/10/2020

Xem thêm
Chat Facebook
 • Chào bạn!

 • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

 • Chat ngay